• Obrázek Mercedes

Obchodní a storno podmínky


Dodavatel: Jana Dařinová,
autobusová doprava vnitrostátní a mezinárodní
dále jen, poskytovatel přepravních služeb

Odběratel: osoba, organizace, která objednává dopravu

Obchodní a storno podmínky platí pro tyto kategorie:
limuzíny, minivany (vozy do 3,5 tuny) a autobusy

Odběrateli je umožněno i po potvrzení objednávky zakázku kdykoli zrušit. V takové případě je ovšem odběratel povinen uhradit dodavateli „storno poplatek“ ve stanovené výši takto:

do 30 dní před konáním akce......................10%
do 15 dní před konáním akce......................30%
do 2 dní před konáním akce........................50%
do 1 dne před konáním akce.......................90%
v den konání akce......................................100%